Trả lương nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng

 • Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Trả lương.

 • Nhập ngày trả lương, sau đó tích chọn phương thức thanh toán là Uỷ nhiệm chi.

Tích chọn xong những nhân viên được trả lương, nhấn Trả lương, hệ thống tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi trả lương nhân viên.

 • Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

  • Thông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin nội dung thanh toán. Kế toán chọn bổ sung thông tin tài khoản chi tiền để chuyển khoản.

  • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập.

  • Thông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ trả lương cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng.

  • Thông tin trả lương: liệt kê danh sách nhân viên cùng số tiền lương được trả.

 • Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho cho chứng từ, nhấn Lưu.

Last updated