Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 331 Phải trả cho người bán

Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Ví dụ

  • Theo hợp đồng mua hàng ký kết với công ty TNHH Linh Lan ngày 05/01/2016, doanh nghiệp phải trả trước cho công ty TNHH Linh Lan 40% tiền hàng (số tiền là 26.000.000đ), 60% số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 13/01/2016.

  • Ngày 06/01/2016, doanh nghiệp cử nhân viên mang tiền đến trả trước một phần tiền hàng cho công ty TNHH Linh Lan, số tiền: 26.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn lý do chi là Chi khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Last updated