Mua hàng trong nước không qua kho

Định khoản

Nợ TK 621, 623, 627, 641... Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

Ví dụ

Ngày 19/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Quyết Tiến đưa ngay vào phân xưởng sản xuất.

  • Vải áo, số lượng 300 m, đơn giá 56.500đ, thuế GTGT 10%

  • Quần âu nữ, số lượng 400 m, đơn giá 48.950đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Quyết Tiến.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng trong nước không qua kho mà đưa và sử dụng ngay hoặc xuất thẳng cho bộ phận sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trên phân hệ Mua hàng\ Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán (Không tích chọn vào ô thanh toán)

  • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

  • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

2. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

3. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau .

Last updated