Mã thống kê

Cho phép quản lý các mã thống kê, phục vụ cho công tác thống kê dữ liệu lên các báo cáo.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Mã thống kê.

Last updated