Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

Cloudify.vn đã thiết lập sẵn danh sách các nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nhà nước, để phục vụ cho việc thống kê dữ liệu lên bảng kê và tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Last updated