Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 141 Tạm ứng

Ví dụ

  • Ngày 03/02/2017, nhân viên Nguyễn Văn Bình nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 2.500.000đ

  • Ngày 06/02/2017, sau khi đi công tác về nhân viên Nguyễn Văn Bình hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.900.000đ

  • Ngày 07/02/2017, nhân viên Nguyễn Văn Bình ra ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để nộp số tiền tạm ứng còn thừa vào tài khoản doanh nghiệp

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Thu, chi tiền, chọn chức năng Tạo mới\Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Thu hoàn ứng.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý:

1. Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.

2. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền từ việc hoàn ứng sau quyết toán tạm ứng nhân viên, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàngthực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây .

Last updated