Tùy chọn

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: một số mặc định chung và riêng, , mức lương tối thiểu, phương pháp tính giá xuất kho, định dạng số,..
Tại đây, có thể thực hiện chức năng sau: