Kho

Cho phép quản lý danh sách các kho vật tư, hàng hoá, phục vụ cho công tác khai báo vật tư, hàng hoá trong doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Kho.

Last updated