Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Định khoản
1. Hạch toán khi mua hàng
Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611... (Giá trị bao gồm cả thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán
2. Hạch toán khi bán hàng
Nợ TK 111, 112, 131... Tổng giá thanh toán
Có TK 511, 512...
3. Cuối tháng, kế toán tính, xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ
Nợ TK 511
Có TK 33311 Thuế GTGT phải nộp
Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có các hoạt động sau:
 1. 1.
  Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ bán ra để ghi nhận doanh thu (bao gồm cả thuế GTGT)
 2. 2.
  Cuối kỳ, lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu và hạch toán thuế GTGT phải nộp
Ví dụ
Căn cứ vào các chứng từ bán hàng trong tháng 1, ngày 10/02/2017 kế toán thuế thực hiện lập Tờ khai thuế GTGT trưc tiếp trên doanh thu và hạch toán thuế GTGT phải nộp.
Hướng dẫn trên phần mềm
Lưu ý: Để lập được tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, khi tạo dữ liệu kế toán NSD phải chọn phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:
Nghiệp vụ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:
Bước 1: Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Bước 2: Lập Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
Lưu ý:
 • Với phương pháp kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, định kỳ cần xác định số thuế GTGT phải nộp. Kế toán thực hiện như sau:
  • Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Tạo mới khai báo thông tin về số thuế GTGT phải nộp (Lưu ý:không kê khai thông tin tại danh mụcThuế)
  • Nhất Lưu để lưu lại chứng từ.
  Ngoài ra, kế toán có thể tham khảo thêm hướng dẫn hạch toán bút toán nộp thuế GTGT dưới đây:
  • Nộp thuế GTGT bằng tiền mặt.
  • Nộp thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng.