Lập bảng tính lương

Mô tả nghiệp vụ

Khi đến kỳ tính lương, kế toán tạo bảng lương để thực hiện tính toán các khoản thu nhập và khấu trừ cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Ví dụ

Ngày 26/4/2017, kế toán lập bảng lương tháng 4 cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập bảng tính lương cho nhân viên" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập các quy định phục vụ cho việc tính lương

 • Thiết lập quy định lương

  • Vào Tiền lương\Quy định lương.

 • Hệ thống đã tự động thiết lập theo các quy định mới nhất của Nhà nước, tuy nhiên kế toán vẫn có thể thay đổi lại.

 • Sau khi thay đổi xong, nhấn Lưu.

Bước 2: Lập bảng tính lương

 • Vào phân hệ Tiền lương\Tính lương, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại bảng lương cần lập là Lương cố định, Lương thời gian theo buổi, Lương thời gian theo giờ hoặc Lương tạm ứng.

 • Chọn thời gian và đơn vị cần lập bảng lương.

 • Kế toán có thể lựa chọn lập bảng lương từ một bảng lương đã có trên hệ thống hoặc tạo mới hoàn toàn:

  • Tích chọn Tạo mới dựa trên bảng lương khác, hệ thống sẽ lấy toàn bộ thông tin từ bảng lương cũ sang bảng lương mới

  • Tích chọn Tạo mới hoàn toàn, hệ thống sẽ tạo một bảng lương căn cứ vào thông tin từ bảng chấm công.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống tự động sinh ra bảng lương căn cứ vào thông tin đã thiết lập.

 • Sau khi thiết lập xong bảng lương, nhấn Lưu.

Lưu ý:

 1. Nếu trong tháng đã lập bảng lương tạm ứng rồi thì khi lập bảng lương phần mềm sẽ tự động tổng hợp lương đã tạm ứng lên bảng lương để tính ra tiền lương thực trả

 2. Trường hợp muốn phân bổ tiền lương của nhân viên vào giá thành sản phẩm, kế toán sau khi lập bảng lương xong có thể chọn chức năng Phân bổ lương trên thanh công cụ.

Last updated