Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131 Phải thu của khách hàng

Ví dụ

  • Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Thế Giới Mới ngày 12/01/2017, công ty TNHH Thế Giới Mới sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 21.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 16/01/2017.

  • Ngày 13/01/2017, công ty TNHH Thế Giới Mới, chuyển khoản trả trước tiền hàng cho doanh nghiệp vào tài khoản TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Khách hàng ứng trước tiền hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn lý do thu là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền gửi của khách hàng đã ứng trước, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated