Khai báo tài khoản ngân hàng

Cho phép khai báo thông tin về từng tài khoản tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Tạo mới.

  • Khai báo các thông tin về tài khoản ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó bấm bỏ tích ở ô Theo dõi.

Last updated