Tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm chứng từ đã phát sinh theo một hoặc nhiều điều kiện tìm kiếm như tìm theo ngày hạch toán, số chứng từ, loại chứng từ, đối tượng...

Cách thao tác:

Vào Tiện ích, bấm Tìm kiếm.

Last updated