Ngân hàng

Cloudify.vn đã thiết lập sẵn danh sách một số ngân hàng, phục vụ cho công tác khai báo các tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các ngân hàng sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng.

Last updated