Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh)

1. Định khoản

Nếu doanh nghiệp mở tiết khoản riêng cho TK 112 để theo dõi cho các TK ngân hàng khác nhau, trường hợp tài khoản này thiếu để chi, có thể sẽ chuyển từ tài khoản khác sang. Khi đó sẽ hạch toán

Nợ TK 112 (Chi tiết theo tài khoản được chuyển đến) Có TK 112 (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

Đồng thời hạch toán phí chuyển tiền:

Nợ TK 635 Nợ TK 1331 (Nếu có) Có TK 112 (Chi tiết theo tài khoản chuyển đi)

2. Ví dụ

Ngày 13/01/2016, kế toán thanh toán chuyển 50.000.000đ từ tài khoản ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) sang tài khoản ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Ngân hàng đã thực hiện chuyển thành công và phí chuyển tiền ngân hàng báo lại là 66.000đ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Việc chuyển tiền từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác được thực hiện theo các bước sau:

Last updated