Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131 Phải thu của khách hàng

Ví dụ

  • Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Bình Minh ngày 17/01/2017, công ty TNHH Bình Minh sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 50.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 20/01/2017.

  • Ngày 18/01/2017, công ty TNHH Bình Minh cho nhân viên mang tiền đến thanh toán trước số tiền 50.000.000đ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Thu tiền, chọn Tạo mới.

  • Chọn lý do nộp là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Last updated