Biểu thuế tài nguyên

Cloudify.vn đã thiết lập sẵn danh sách biểu thuế tài nguyên theo quy định của Nhà nước, để phục vụ cho việc thống kê dữ liệu lên tờ khai thuế tài nguyên. Tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa đổi lại sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên.

Last updated