Điều khoản thanh toán

Cho phép quản lý các chính sách chiết khấu dành cho khách hàng khi mua hàng hoá của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Điều khoản thanh toán.

Last updated