Sửa biểu thuế tài nguyên

Cho phép thay đổi lại thông tin của biểu thuế tài nguyên đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách biểu thuế tài nguyên, chọn thông tin của một biểu thuế sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ.

  • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Lưu.

Last updated