Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 331 Phải trả cho người bán

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Ví dụ

Theo hợp đồng mua hàng ký kết với công ty TNHH Tiến Đạt ngày 12/01/2016, doanh nghiệp phải trả trước cho công ty TNHH Tiến Đạt 30% tiền hàng (số tiền là 25.200.000đ), 70% số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 16/01/2016.

Ngày 09/01/2016, doanh nghiệp chuyển khoản từ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) vào tài khoản của công ty TNHH Tiến Đạt.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới\Chi tiền.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn nội dung thanh toán là Chi khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây .

Last updated