Bán hàng theo đơn đặt hàng

Định khoản

Nợ TK 111, 131... Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156...

Ví dụ

 • Ngày 03/01/2017 Công ty TNHH Bình Minh Xanh gọi điện đặt mua các mặt hàng sau: :

  • Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 20, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

  • Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 20, đơn giá 10.000.000, thuế GTGT 10%

 • Ngày 06/01/2017, doanh nghiệp giao hàng đến cho công ty TNHH Bình Minh Xanh, tiền hàng chưa được thanh toán.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng theo đơn đặt hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Nhập đơn đặt hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng

 • Vào phân hệ Bán hàng\Đơn đặt hàng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin chi tiết cho đơn đặt hàng, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Nếu đơn đặt hàng này được sử dụng để tính giá thành (phương pháp tính giá thành theo đơn hàng), khi khai báo kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Tính giá thành.

2. Kế toán cũng có thể thực hiện lập đơn đặt hàng từ một báo giá đã có.

3. Nếu tình trạng đơn đặt hàng là Chưa thực hiện, thì khi nào đơn đặt hàng này được chọn để lập chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động chuyển trạng thái của đơn hàng sang Đang thực hiện

Bước 2: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ đơn đặt hàng

 • Trên phân hệ Bán hàng\Chứng từ bán hàng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Lựa chọn loại chứng từ cần lập Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; Bán hàng xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu.

 • Nhấn biểu tượng , tích chọn Lập từ Đơn đặt hàng.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng đã từ đơn đặt hàng đã chọn sang chứng từ bán hàng.

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là Chưa thu tiền.

 • Kiểm tra thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ đơn đặt hàng sang => kế toán có thể giữ nguyên thông tin như trên đơn đặt hàng hoặc thay đổi lại (nếu cần).

 • Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập có tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Để cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng, kế toán sẽ thực hiện như sau:

  • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn (trên Hóa đơn).

 • Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập không tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Khi cần cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng:

  • Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên Bán hàng/ Hóa đơn, chọn chức năng Tạo mới.

  • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

Lưu ý: Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Bước 3: Lập phiếu xuất kho

 • Vào phận hệ Kho, chọn Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin trên Phiếu xuất kho

 • Sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý:

Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn Kiêm phiếu xuất kho thì kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Khi đó hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ xuất kho hàng bán ngay sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ.

Last updated