Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Ví dụ

Ngày 16/01/2017, kế toán thanh toán mang 50.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn lý do chi là Gửi tiền vào ngân hàng.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý:

  • Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.

Last updated