Bán hàng theo báo giá

Định khoản

Nợ TK 111, 131... Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156...

Ví dụ

Ngày 02/01/2017 Doanh nghiệp gửi báo giá cho công ty TNHH Bình Minh Xanh: Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 20, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10% Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 20, đơn giá 10.000.000, thuế GTGT 10%

Ngày 05/01/2017, nhân viên công ty TNHH Bình Minh Xanh đến mua hàng theo báo giá đã gửi (thanh toán ngay bằng tiền mặt): Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 20, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10% Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 20, đơn giá 10.000.000, thuế GTGT 10%

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng theo báo giá" được thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Lập báo giá gửi cho khách hàng

 • Vào phân hệ Bán hàng\Báo giá, chọn chức năng Tạo mới.

 • Thiết lập báo giá chi tiết cho từng mặt hàng để gửi cho khách hàng, sau đó nhấn Lưu.

Bước 2: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ báo giá

 • Trên phân hệ Bán hàng\Chứng từ bán hàng, chọn chức năng Tạo mới.

 • Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; Bán hàng xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu

 • chọn Lập từ Báo giá, sau đó chọn Chứng từ báo giá

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng đã khai báo trên báo giá sang chứng từ bán hàng

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là Thu tiền ngay.

 • Trong trường hợp muốn sinh đồng thời phiếu xuất kho, tích chọn mục Kiêm phiếu xuất kho.

 • Kiểm tra thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ báo giá sang => Kế toán có thể giữ nguyên thông tin như trên báo giá hoặc thay đổi lại (nếu cần).

 • Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập có tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Để cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng, kế toán sẽ thực hiện như sau:

  • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn (trên tab Hóa đơn).

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

 • Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập không tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Khi cần cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng:

  • Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên phân hệ Bán hàng. Nhấn vào mục Hóa đơn, sau đó bấm Tạo mới.

  • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Lưu ý: Phần mềm sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Trường hợp chọn phương thức Chưa thanh toán thì phần mềm mới hiển thị thông tin về điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán.

Bước 3: Lập phiếu xuất kho

 • Sau khi bấm Lưu xong chứng từ bán hàng, chọn phân hệ Kho/Xuất kho

 • Kiểm tra và khai báo thông tin phiếu xuất kho, sau đó nhấn Lưu, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

Lưu ý:

Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn Kiêm phiếu xuất kho thì kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Khi đó hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ xuất kho hàng bán ngay sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ.

Last updated