Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642... Giá có thuế nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642... Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642... Giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu

Có TK 331 Phải trả người bán

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ví dụ

Ngày 05/01/2017, đơn vị mua hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Quyết Tiến về giao ngay cho khách hàng, chưa thanh toán tiền hàng.

 • Mặt hàng:

  • Máy tính xách tay Intel: số lượng 20, đơn giá 738$ (tỷ giá: 21.000).

  • Máy tính xách tay Acer: số lượng 10, đơn giá 560$ (tỷ giá: 21000).

 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.

 • Thuế nhập khẩu 10%.

 • Tỷ giá theo tờ khai hải quan là: 21.150

Đơn vị thuê công ty Logistic Hải Vân vận chuyển hàng hóa. Chi phí vận chuyển hàng hóa về đến cảng là 32.000.000 đồng, chưa thanh toán. Đơn vị thuê công ty TNHH Sunsie bảo hiểm hàng hóa đường biển, giá trị hợp đồng là 3.000$ (tỷ giá: 21.200), chưa thanh toán. Đơn vị thuê công ty vận tải Sông Công vận chuyển hàng từ cảng về kho khách hàng, chi phí vận chuyển là 2.150.000, chưa bao gồm VAT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng nhập khẩu về không nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Hạch toán chi phí trước hải quan

 • Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua dịch vụ , nhấn Tạo mới.

 • Chọn phương thức thanh toán.

 • Tích chọn Là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về phí trước hải quan.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Với các chi phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ, cần lựa chọn Loại tiền ngoại tệ và nhập Tỷ giá quy đổi để khai báo giá trị chi phí trước hải quan.

2. Trước khi lập chứng từ mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí trước hải quan có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

Bước 2: Hạch toán chi phí vận chuyển hàng về thẳng kho của khách hàng.

 • Thực hiện thêm chứng từ mua dịch vụ tương tự như ở bước 1.

Bước 3: Hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về không qua kho

 • Trên phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa , nhấn Tạo mới.

 • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.

 • Tại cột Phí trước hải quan, thực hiện phân bổ phí trước hải quan đã được khai báo ở bước 1:

  • Nhấn Chọn.

  • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu.

  • Nhập lại số tiền được phân bổ nếu chứng từ chi phí trước hải quan được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau.

   • Cột Số phân bổ lần này phản ánh số tiền phân bổ theo nguyên tệ (áp dụng với phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ).

   • Cột Số phân bổ lần này QĐ phản ảnh số tiền phân bổ theo đồng tiền hạch toán hoặc được quy đổi ra đồng tiền hạch toán.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Phân bổ CP.

 • Chọn phương thức phân bổ và nhấn Phân bổ.

 • Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động phân bổ phí trước hải quan bằng ngoại tệ và phí trước hải quan bằng tiền hạch toán vào giá trị hàng nhập khẩu, đồng thời cập nhật giá trị tương ứng vào cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ, cột Phí trước HQ bằng tiền hạch toán trên tab Thuế và cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền.

 • Tại tab Thuế:

  • Nhập tỷ giá theo tờ khai hải quan vào cột Tỷ giá hải quan.

  • Khai báo thuế suất thuế nhập khẩu/thuế TTĐB (nếu có)/thuế GTGT hàng nhập khẩu. Chương trình sẽ tự động xác định tiền thuế phải nộp theo đúng thực tế trên tờ khai hải quan.

 • Tại tab Chi phí mua hàng, thực hiện phân bổ chi phí mua hàng tương tự như phân bổ chi phí trước hải quan:

  • Chọn chi phí mua hàng cần phân bổ.

Lưu ý: trường hợp chứng từ phí mua hàng được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau, cần nhập lại số tiền phân bổ (theo đồng tiền hạch toán) vào cột Số phân bổ lần này QĐ.

  • Phân bổ chi phí mua hàng.

  • Chương trình sẽ tự động phân bổ chi mua hàng vào giá trị hàng nhập khẩu trên tab Hàng tiền.

 • Tại tab Hóa đơn: nhập thông tin của chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Trường hợp kế toán không có nhu cầu theo dõi Phí trước hải quanChi phí mua hàng tại bước 3 thì không cần phải tích chọn Là chi phí mua hàng tại bước 1 và bước 2.

2. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Last updated