Công trình

Cho phép quản lý các công trình phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo công trình.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Công trình\Công trình.

Nhập khẩu danh sách công trình từ file excel:

  • vào Danh mục\ Công trình\ Công trình

  • Bấm chọn chức năng Nhập từ file

  • Bấm Tải về mẫu và nhập dữ liệu vào mẫu, rồi bấm Save để lưu file.

  • Bấm vào Chọn file, sau đó bấm Nhập khẩu.

Last updated