Chuyển vật tư, hàng hoá giữa các kho nội bộ

Ví dụ

Ngày 23/01/2017, đơn vị quyết định chuyển 05 Tivi LG 29 inches từ kho hàng hoá ở khu vực A sang kho hàng hóa ở khu vực B.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Chuyển kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

  • Khai báo chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Lưu ý:

1. Với các phiếu chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, thông tin về số chứng từ sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số.

Last updated