Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 1121 Tiền gửi ngân hàng

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Ví dụ

  • Ngày 13/01/2017, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT năm 2014 với số tiền là 15.800.000đ.

  • Ngày 02/02/2017, cơ quan thuế thông báo số thuế GTGT được hoàn là 13.250.000đ.

  • Ngày 10/02/2017, chuyển tiền hoàn thuế GTGT từ Kho bạc vào tài khoản ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới\Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Thu hoàn thuế GTGT.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền gửi từ việc hoàn thuế GTGT, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây .

Last updated