Hàng về trước hoá đơn về sau

Định khoản

1. Khi hàng về mà chưa có hóa đơn GTGT

Nợ TK 152, 156... Tiền hàng chưa có thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331...

2. Sau khi nhận được hóa đơn GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (Số tiền thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 331...

Ví dụ

 • Ngày 14/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Ước Mơ, chưa thanh toán tiền hàng

  • Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 7, đơn giá 6.000.000đ, thuế GTGT 10% => Doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng trên nhưng chưa nhận được hóa đơn GTGT của công ty TNHH Ước Mơ

 • Ngày 20/01/2017 công ty TNHH Ước Mơ cho nhân viên mang hóa đơn GTGT tới doanh nghiệp.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ mua hàng trong đó "Hàng về trước, hóa đơn về sau" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Bước 1: Hạch toán chứng từ mua hàng nhưng chưa kê khai thuế GTGT

  • Trên phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới .

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước nhập kho.

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán.

 • Chọn Không kèm hóa đơn.

  • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

 • Bước 2: Thực hiện kê khai thuế GTGT lên bảng kê sau khi nhận được hóa đơn của nhà cung cấp

  • Trên phân hệ Mua hàng, chọn Nhận hóa đơn, sau đó nhấn Tạo mới.

Nhập thông tin sau đó bấm Lấy dữ liệu. Khi đó sẽ xuất hiện ra các chứng từ cần chọn để nhận hóa đơn.

Bấm tích chọn chứng từ sau đó nhấn Đồng ý.

  • Khai báo các thông tin cho hóa đơn mua hàng như: số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, thuế suất,...

  • Nhấn Lưu, hệ thống sẽ chuyển thông tin hóa đơn mua hàng vừa khai báo sang tab Nhận hóa đơn của phân hệ Mua hàng.

Last updated