Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Định khoản
1. Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý.
2. Khi bán các hàng hoá nhận làm đại lý
Nợ TK 111, 131, 1331... Tổng giá thanh toán của khách hàng
Có TK 331 Đối tượng là bên giao đại lý
3. Sau khi bán được hàng ghi nhận hoa hồng được hưởng từ hàng bán đại lý
Nợ TK 331 Phải trả người bán
Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
Ví dụNgày 03/01/2017 nhận hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của công ty TNHH Bảo Oanh:
  • Máy điều hòa Shimazu 12000BTU, số lượng: 10 chiếc, đơn giá chưa thuế: 10.000.000đ, VAT: 10%. Hoa hồng trả cho đại lý là 5% tính trên doanh thu bán hàng.
Ngày 14/01/2017 đơn vị gửi bảng kê hàng đại lý đã bán và hóa đơn hoa hồng đại lý cho công ty TNHH Bảo Oanh, số lượng bán 8. Số tiền hàng đơn vị đã thu của khách hàng bằng chuyển khoản.
Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng" được thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Nhận hàng từ bên giao đại lý