Xuất kho bán hàng

Định khoản

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156...

Ví dụ

Ngày 19/01/2017, xuất kho bán hàng cho công ty TNHH Lộc Phát

  • Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 1, đơn giá 8.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Xuất kho bán hàng" kế toán cần phải lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng Bán hàng của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Xuất kho bán hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng

  • Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho

  • Sau khi khai báo xong chứng từ xuất kho, nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Lưu ý:

1. Có thể bổ sung hoặc loại bỏ bớt mặt hàng trên phiếu xuất so với chứng từ bán hàng bằng cách nhấn chuột phải vào chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.

Last updated