Tài khoản ngân hàng

Cho phép quản lý thông tin về các tài khoản ngân được mở tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.

Last updated