Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122

Ví dụ

Ngày 13/01/2017, kế toán thanh toán ra ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) rút 30.000.000đ về nhập quỹ tiền mặt.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt" thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\Thu tiền, chọn chức năng Tạo mới .

  • Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:

  • Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ .

Last updated