Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331... Số tiền hàng mua bị trả lại

Có TK 156

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Ví dụ

Ngày 15/01/2017, doanh nghiệp phát hiện lô hàng đã mua ngày 12/01/2017 của công ty TNHH Thành Công có 2 chiếc điện thoại NOKIA LUMIA 520 bị lỗi màn hình. Kế toán xuất hóa đơn và trả lại 02 điện thoại bị lỗi.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng mua về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua về nhập kho

  • Vào phân hệ Mua hàng\Trả lại hàng mua, chọn chức năng Tạo mới.

 • Tích chọn Trả lại hàng trong kho

 • Bấm vào mũi tên tại phần chứng từ MH, tích chọn chứng từ cần trả lại.

 • Khai báo số lượng, đơn giá trên một sản phẩm

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Lưu=> Khi đó hệ thống sẽ đồng thời sinh một bản ghi trên tab Hóa đơn của phân hệ Bán hàng.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

 • Bước 2: Xuất hóa đơn cho hàng mua bị trả lại

  • Vào phân hệ Bán hàng\Hóa đơn, nhấn Tạo mới.

Nhấn vào chứng từ để sửa

 • Sau đó nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT tại mục Hóa đơn.

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Lưu ý:

1. Số hóa đơn sẽ được hệ thống tự động đánh tăng dần, kế toán không sửa lại được.

Last updated