Xuất hàng gửi bán đại lý

Định khoản

Nợ TK 157 Hàng gửi bán

Có TK 156 Hàng hóa

Ví dụ

Ngày 08/01/2017, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đại lý Thái Nguyên

  • Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%

  • Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 01, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng gửi bán đại lý" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Chuyển kho, chọn chức năng Tạo mới.

  • Tích chọn Xuất kho gửi bán đại lý.

  • Khai báo chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, sau đó nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Lưu ý:

1. Với các bút toán ghi nhận doanh thu bán hàng qua đại lý, người dùng thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Còn bút toán ghi nhận chi phí phát sinh trong quá trình gửi hàng đi bán đại lý sẽ vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.

2. Với các phiếu xuất kho gửi bán đại lý, thông tin về số chứng từ sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số.

Last updated