Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331... Số tiền giảm giá hàng mua

Có TK 156

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Ví dụ

  • Ngày 19/01/2017 mua của công ty TNHH Hoàng Hà 1 chiếc Tivi LG 21 inches về nhập kho để bán.

  • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp phát hiện chiếc Tivi trên bị 1 số vết xước nhỏ. Công ty TNHH Hoàng Hà cho nhân viên đến kiểm tra lại hàng và đồng ý giảm giá 600.000đ trên tổng giá trị hàng mua.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng đã mua về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Trên phân hệ Mua hàng, chọn Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Tạo mới.

  • Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho

  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ cần giảm giá

Tích chọn các chứng từ được giảm giá và nhập giá trị được giảm.

  • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý: Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu trong trường hợp giảm giá hàng mua.

Last updated