Mua dịch vụ

1. Định khoản

Nợ TK 152, 156, 641, 642... Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

2. Ví dụ

  • Ngày 12/01/2017, đơn vị chuyển khoản 3.500.000đ (VAT 10%) cho công ty Minh Anh để trả tiền về phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển sau đó sẽ được phân bổ vào giá trị của hàng hóa mua về.

  • Ngày 06/02/2017, đơn vị chuyển khoản thanh toán tiền điện tháng 01/2017 cho công ty điện lực Hà Nội, số tiền 4.215.000đ (đã bao gồm VAT 10%).

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp 1: Dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng cần phân bổ vào giá trị hàng mua về.

Trường hợp 2: Dịch vụ phát sinh không phải là chi phí mua hàng.

Last updated