Tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 141 Tạm ứng

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Ví dụ

Ngày 12/02/2017, nhân viên Nguyễn Lan Anh đề nghị tạm ứng tiền đi công tác, số tiền 3.000.000đ. Kế toàn làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vào tài khoản của nhân viên.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\Chi tiền, chọn chức năng Tạo mới\Chi tiền.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn nội dung thanh toán là Tạm ứng cho nhân viên.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Last updated