Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Định khoản

1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT

Nợ TK 136 Phải thu nội bộ

Có TK 155, 156

2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156

Ví dụ

Ngày 21/01/2017 chuyển hàng cho cửa hàng Thành Công ở Bắc Giang, công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng

 • Tủ lạnh Hitachi 110lít, số lượng 10, đơn giá 8.000.000đ

 • Tủ lạnh Hitachi 60lít, số lượng 10, đơn giá 4.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Tại chi nhánh chuyển hàng:

 • Vào phân hệ Kho bấm chọn xuất kho, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại phiếu xuất kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác.

 • Khai báo thông tin phiếu xuất kho, nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Lưu ý:

1. Với các phiếu xuất kho dành cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, thông tin về số phiếu xuất sẽ phải được quản lý giống như số hóa đơn. Vì thế, nếu doanh nghiệp không sử dụng phần mềm để in hóa đơn thì sẽ phải tự nhập tay thông tin: Số chứng từ, Ký hiệu, Mẫu số.

Tại chi nhánh nhận hàng:

 • Vào phân hệ Kho bấm chọn Nhập kho, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công).

 • Tích chọn Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm phiếu xuất hàng của chi nhánh khác, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 • Chọn phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hóa từ phiếu xuất kho sang phiếu nhập kho.

 • Sau khi khai báo xong chứng từ nhập kho, nhấn Lưu.

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Last updated