Bán hàng theo hợp đồng

Định khoản

Nợ TK 111, 131... Tổng giá thanh toán

Có TK 511 Doanh thu bán hàng

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156...

Ví dụ

 • Ngày 05/01/2017, công ty TNHH Phú Thái ký hợp đồng mua hàng với doanh nghiệp, thông tin chi tiết về các mặt hàng đặt mua:

  • Thép tròn cuộn phi 6mm (CT3), số lượng 20.000, đơn giá 13.800đ, thuế GTGT 10%

  • Thép tròn cuộn phi 8mm (CT3), số lượng 20.000, đơn giá 13.700đ, thuế GTGT 10%

 • Ngày 08/01/2017, doanh nghiệp giao hàng đến cho công ty TNHH Phú Thái, tiền hàng chưa thanh toán.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng theo hợp đồng" được thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Lập hợp đồng bán hàng theo thỏa thuận hai bên

 • Vào phân hệ Hợp đồng\ Hợp đồng bán, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin chi tiết cho hợp đồng bán, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Nếu Hợp đồng này được sử dụng để tính giá thành (phương pháp tính giá thành theo hợp đồng), khi khai báo kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Tính giá thành.

2. Kế toán cũng có thể thực hiện lập hợp đồng bán từ một đơn đặt hàng đã có.

Bước 2: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ hợp đồng bán

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Chứng từ bán hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới.

 • Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; Bán hàng xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu:

 • Nhấn tích chọn Lập từ Hợp đồng bán.

 • Chọn Hợp đồng cần lập chứng từ bán hàng

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng đã từ các hợp đồng đã chọn sang chứng từ bán hàng.Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là Chưa thu tiền

 • Kiểm tra thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ hợp đồng bán sang => Kế toán có thể giữ nguyên thông tin như trên hợp đồng bán hoặc thay đổi lại (nếu cần).

Lưu ý: Trường hợp đơn vị muốn ghi nhận doanh thu nhiều lần cho 1 hợp đồng thì kế toán có thể sửa lại số lượng hàng bán lần này theo số lượng giao thực tế, sau đó có thể tiếp tục ghi nhận doanh thu cho số lượng còn lại của hợp đồng.

Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập có tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Để cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng, kế toán sẽ thực hiện như sau:

 • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn (trên tab Hóa đơn).

 • Sau khi khai báo xong bấm Lưu.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập không tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Khi cần cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng:

 • Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng.

 • Bấm chọn mục Hóa đơn trên phân hệ Bán hàng sau đó nhấn Tạo mới.

 • Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.

 • Sau khi khai báo xong bấm Lưu.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Lưu ý: Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Last updated