Mua hàng theo lệnh sản xuất

Định khoản

Trường hợp mua nguyên vật liệu về không qua nhập kho mà đưa vào phục vụ luôn cho hoạt động sản xuất

Nợ TK 621, 623, 6272... Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

Ví dụ

 • Ngày 14/01/2017, doanh nghiệp lập lệnh sản xuất LSX0001 với các thông tin chi tiết sau:

  Thành phẩm

  Số lượng

  Đơn vị tính

  Nguyên vật liệu

  Định mức

  Đơn vị tính

  Áo sơ mi

  100

  Chiếc

  Vải áo

  300

  m

  Chỉ trắng

  50

  cuộn

  Quần Âu Nữ

  100

  Chiếc

  Vải quần

  400

  m

  Chỉ đen

  75

  cuộn

 • Ngày 19/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Minh Hương đưa về đưa vào phân xưởng sản xuất theo lệnh sản xuất ngày 14/1/2017

  • Vải áo, số lượng 300 m, đơn giá 56.500đ, thuế GTGT 10%

  • Vải quần, số lượng 150 m, đơn giá 48.950đ, thuế GTGT 10%

  • Chỉ đen, số lượng 25 cuộn, đơn giá 5.850đ

  • Chỉ trắng, số lượng 50 cuộn, đơn giá 6.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng theo lệnh sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Bước 1: Lập lệnh sản xuất cho các thành phẩm cần sản xuất

  • Vào phân hệ Kho\Lệnh sản xuất, chọn chức năng Tạo mới.

 • Khai báo thông tin về lệnh sản xuất, thành phẩm cần sản xuất, cũng như các nguyên vật liệu cần có để sản xuất, sau đó nhấn Lưu.

 • Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo lệnh sản xuất

  • Trên phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

 • Chọn Lập từ Lệnh sản xuất trên thanh công cụ.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 • Tích chọn các mặt hàng cần mua nguyên vật liệu để sản xuất và nhập số thành phẩm cần sản xuất vào cột Số lượng sản xuất.

  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ căn cứ vào số lượng thành phẩm cần sản xuất đã nhập để tự tính ra số lượng các nguyên vật liệu cần đặt mua trên chứng từ mua hàng.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

  • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

  • Kiểm tra lại các thông tin hạch toán và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu cần).

  • Nhấn Lưu sau khi khai báo xong thông tin chứng từ.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

2. Đối với trường hợp mua hàng trong nước đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

Last updated