Nhập kho hàng mua đang đi đường

Định khoản

Nợ TK 152, 156... Giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Có TK 151 Hàng mua đi đường

Ví dụ

 • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Đại Phát và nhận được hóa đơn nhưng tính đến ngày 31/01/2017 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua:

  • Tủ lạnh Hitachi 110 lít, số lượng 20, đơn giá 8.000.000đ, thuế GTGT 10%

  • Tủ lạnh Hitachi 60 lít, số lượng 20, đơn giá 4.000.000đ, thuế GTGT 10%

 • Ngày 05/02/2017, doanh nghiệp nhận được hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho lô hàng trên. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Đại Phát.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhập kho hàng mua đang đi đường" được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Cuối tháng, do hàng chưa về kho kế toán ghi nhận như sau:

  • Trên phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng.

 • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng đang đi đường, sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý:

1. Khi hạch toán trên tab Hàng tiền chọn kho là Kho hàng mua đang đi đường và TK kho là 151.

2. Sau khi chứng từ hàng mua đang đi được được lập, chương trình sẽ sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng mua đang đi đường trên tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

 • Sang tháng, khi hàng về kho, kế toán ghi nhận như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Chuyển kho, nhấn Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất chuyển kho nội bộ.

 • Khai báo chứng từ chuyển kho từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng.

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Last updated