Hoá đơn về trước hàng về sau

Định khoản

1. Khi nhận được hóa đơn mà hàng chưa về

Nợ TK 151 Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

2. Sau khi hàng về

Nợ TK 152, 156...

Có TK 151 Hàng mua đang đi đường

Ví dụ

 • Ngày 31/01/2017 doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn GTGT của công ty TNHH Linh Lan về lô hàng mua ngày 28/01/2017 nhưng vẫn chưa nhận được hàng. Hàng chưa được thanh toán.

  • Tủ lạnh Hitachi 110 lít số lượng 5, đơn giá: 8.000.000đ, thuế GTGT 10%

 • Ngày 25/02/2017, doanh nghiệp nhận được hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho lô hàng trên.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ mua hàng trong đó "Hóa đơn về trước, hàng về sau" được thưc hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Bước 1: Kế toán mua hàng thực hiện hạch toán hàng mua đang đi đường và kê khai thuế GTGT

  • Trên phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa, chọn chức năng Tạo mới.

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho (vì hàng đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên vẫn phải được theo dõi tồn kho).

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán.

 • Chọn Nhận kèm hóa đơn.

  • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng (trong trường hợp này là hàng mua đang đi đường), sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý: Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

 • Bước 2: Kế toán kho thực hiện ghi nhận hàng mua đi đường về nhập kho của doanh nghiệp

  • Trên phân hệ Kho\ Chuyển kho, chọn chức năng Tạo mới.

 • Tích chọn Xuất chuyển kho nội bộ.

  • Thực hiện chuyển vật tư, hàng hoá từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.

Last updated